Gün geçtikçe üzerinde yaşamakta bulunduğumuz dünyada insan ihtiyaçları çeşitlenmekte ve bu çeşitlenen ihtiyaçlar karşısında yeni sektörler oluşmakta, bazen eski ihtiyaçlar önemini yitirmekte, bazen de daha fazla önem kazanmaktadır. Ama sonuç ne olursa olsun şu bir gerçektir ki gün geçtikçe yenilenen dünyamızda ihtiyaçların karşılanma oranı azalmakta, ihtiyaçların maliyetleri artmaktadır. Bu durumun en büyük sebebini gün geçtikçe insan nüfusunun artmasına ve ham madde miktarının azalmasına bağlamamız oldukça mantıklı bir yaklaşım olur. Sonuç itibariyle sebep ne olursa olsun ihtiyaçların fiyatlarının artması sonucu işverenler işçilerine maaş zammı yapmak zorunda kalıyorlar. Aksi takdirde sürekli fiyatı yükselen ihtiyaçlar karşısında insanlar ihtiyaçlarını karşılayamaz, çaresiz kalırlar.

Maaş Zammı Neye Göre Belirlenir?

1-) Kişinin kıdemi,
2-) Kişinin işteki üstün başarısı,
3-) Yıllık enflasyon oranındaki artış,
4-) İşi yapılan sektörün o andaki piyasa koşulları.

Bu dört madde kişinin aldığı maaşa yapılacak zammı belirleyen faktörlerdir. Bu faktörleri inceleyecek olursak:
Kişinin Kıdemi: Maaşta yapılacak olan zammı en çok belirleyen faktör genelde bu olur. Çalışan kişinin kıdemi arttıkça buna bağlı olarak maaşında artış, çalışan kişinin kıdeminde düşüş meydana geldiğinde isi yine buna bağlı olarak maaşta azalış meydana gelebilmektedir.
Kişinin yapmış olduğu işteki üstün başarıları: maaşa zam yapılması konusunda olumlu yönde etkisi bulunmaktadır, fakat bu durum genelde iş verenin kararına bağlıdır.
Yıllık Enflasyon Oranındaki Artış: Bu madde direkt işçi işverenle ilgili olmayıp, bireylerin kontrolü dışında gelişen bir durumdur. Enflasyon oranı yükseldikçe ihtiyaçların maliyeti ve buna bağlı olarak fiyatları yükselmekte ve sonuç olarak insanların alım gücü düşmektedir. Buna bağlı olarak insanların alım gücünü korumak adına her yıl şirketler çalışanlarına maaş zammı yapmaktadırlar.
İşi Yapılan Sektörün O andaki Piyasa Koşulları: Piyasa koşullarının iyileştirilmesine, sektöre olan yoğun ilgi ve talebe bağlı olarak arz talep dengesi sonucunda daha fazla kazanç elde edilebilir. Bu durum da işçileri olumlu yönde etkiler. Çünkü daha fazla kazanan işveren işçilerini daha iyi koşullar altında çalıştırır.