5510 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı bayanlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlenmiştir.Fakat bu durumda değişiklik gösteren bir takım avantajlar vardır.Çok sık sorulan sorulardan biri olan emeklilik yaşı meslek gruplarına göre değişir mi? yada hangi hallerde erken emeklilik mümkün olur?yada erken emeklilik için kaç gün çalışmış olmak gerek? gibi soruların cevaplarını açıklayacağım.

Erken Emeklilik  Yapılan İşe göre değişir mi?

Elbette bazı meslek grupları istisna edilerek erken emeklilik yolu açılmıştır. Burada karşımıza çıkan avantaj ise ,fiili hizmet zammı uygulanarak çalıştıkları sürenin belirli bir oranı ek hizmet olarak hesaplanıyor.Belirli bir bölümü de emeklilik yaş sınırlarından düşülüyor.

Kurşun ve arsenik işleri, yangın söndürme  çalışanları, cam fabrika ve atölyeleri, cıva üretimi işleri, çimento fabrikaları, kok fabrikaları ve termik santraller, alüminyum fabrikaları, demir ve çelik fabrikaları, döküm fabrikaları, asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler, yeraltı işleri(Kömür ve Maden Ocakları), radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler, su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler.

Erken yaşta emekli olan meslek grupları

Erken Emeklilik Yaşı Meslek Gruplarına Göre değişir mi?

Yine Bazı yapılan iş istisnaları dışında , bazı meslek gruplarında da istisnalar görmekteyiz.Fiili hizmet zammı uygulanarak ek olarak hizmet sürelerine eklenip emeklilik yaşı düşürülüyor.

Erken Emekli Olan Meslek Grupları

Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanları, emniyet ve polis meslek grubu çalışanları, Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanları, Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda basın kartı sahibi olmak suretiyle haber hizmetinde fiilen çalışanlar ve cezaevlerinde çalışan görevliler.

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

Hesaplanan Fiili hizmet zam sürelerine göre, 5510 sayılı Kanuna gereği sigortalılar ve yaşlılık aylığı bağlanacak olanlar için eklenecek azami süre 1 Ekim 2008 tarihi ve bu tarihten önce görev başında bulunanlar için 5 yıl düşürülmüştür.Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, emniyet ve polis mesleğinde görevli personel ve MİT  personel meslek gruplarının yararlanacağı süre en az 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Ayrıca fiili hizmet süresi zammının emeklilik yaşından düşümü için zorunlu haller hariç(ölüm ve maluliyet) yeraltı sigortalı işçileri için 1800 gün, diğer sigortalılar için ise 3600 gün yukarıda bahsettiğimiz işlerde çalışmış olmaları gerekmektedir.

  • Ayrıca sigortalı ve bağkurlu kadınlar için 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor.Bu süreden yararlanmanın tek şartı, sigorta ödemeye başladıktan sonra çocuğun dünyaya gelmiş olması.
  • Erkekler içinde askerlik görevinin tamamlanmış olması erken emeklilikte avantaj sağlamaktadır.1988 sigorta girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanması durumunda 1987 sigorta girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az bir yaş önce erken emeklilik imkanı bulunuyor.

Tarihlere Göre Erken Emeklilik Yaşları Nelerdir?

İlk Sigorta başlangıç tarihlerine göre Erkeklerde;

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arası 56 yaşında
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arası 57 yaşında
3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arası 58 yaşında
24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arası 59 yaşında
24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında

İlk Sigorta başlangıç tarihlerine göre Kadınlarda;

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasın 52 yaşında
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arası 54 yaşında
3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arası 56 yaşında
24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler ise 58 yaşında emekli olabilmektedirler.