İşsizlik; ülkenin bulunduğu koşullar içerisinde mevcut cari ücreti kabul ettiği halde iş bulamayan iş gücüne verilen addır. Yaş aralığı 15-64 yaş arasıdır. İşsizlik oranı ise; işsiz kesimin toplam iş gücüne oranlaması ile çıkan rakamdır.

Ülke ekonomisindeki dalgalanmaların neticesi olarak işsizlik oranı değişkenlik gösterir. Seneler itibariyle yıllık bazda 2015 yılından bu yana işsizlik oranları şu şekildedir: 2015 yılında %10,3, 2016 yılında %11,1, 2017 yılında %13 iken 2018 yılı temmuz ayında %10,8 olmuştur. TUIK verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı 2018 Temmuz ayı ile 2017 yılı temmuz ayı arasındaki son bir senelik mukayese sonucu 0,1 puanlık artış gerçekleşmiştir. Yine bir önceki dönemin Temmuz ayı ile mukayese edildiğinde 15-24 yaş arasındaki genç işsizlik oranı 1,2 puan azalmış ve %19,9 seviyesine gerilemiştir.

Türkiye’de İşsizlik Oranı TUIK Verileri (Son Bir Senelik )

TUIK resmi portalı incelenirse tablo şu şekildedir. 15-24 yaş arası toplam işsizlik 2017 Temmuz döneminde 21,1 iken 2018 yılı aynı döneminde 19,9 olduğu görülmektedir. Yine genç nüfustaki erkek işsizlik oranı 2017 de 17,6 iken 2018 de 16,9 seviyesindedir. Genç nüfustaki 2017 kadın işsiz oranı 27,5 iken 2018 yılı aynı döneminde 25,6 seviyesindedir. 15 yaş ve yukarı toplam işsiz sayısı 2017 yılında 10,7 iken 2018 yılının aynı döneminde 10,8 olarak tespit edilmiştir. 2017 ve 2018 yılının aynı dönemleri mukayese edildiğinde erkek nüfustaki işsizlik oranı 2017 de 8,8 iken 2018 de 9,10 olmuştur. Kadın işsizlerimizin oranı ise 2017 yılında 14,6 iken 2018 yılının aynı döneminde 14,30 olmuştur.

Mevsim etkilerinden arındırılmış oranlara bakıldığında ise işsizlik oranının arttığı ve maalesef istihdamın azaldığı görülmektedir.Geniş tanımlı ve dar tanımlı işsizlik şeklinde yöntem araştırmalarının farklı sonuçlar çıkarttığını da burada belirtmekte yarar var.

Dar tanımlı yani diğer adıyla standart işsizlikte yöntem, hali hazırda işsiz olan kişilerin belirli bir dönemde kitle iletişim araçlarını kullanarak iş arama istatistiklerinden yararlanır. Geniş tanımlı işsizlik söz konusu olduğunda iş bulma ümidini kaybetmiş kesimin iş başvurusu yapmadığı görülür. Kitle iletişim araçlarından alınacak iş arama istatistikleri yoktur. İki yöntem arasında rakamsal farklılıklar çıkmaktadır.Ekonomimizi etkileyen iç ve dış faktörler göz önüne alınırsa işsizliğin artacağı yönünde işaretler mevcuttur.

Türkiye de işsizlik oranı 2018

İşsizlik Konusunda Yapılması Gerekli Eylem Planları Nelerdir?

İş yerlerinde prim ve yıl şartını doldurmuş belli bir yaşın üzerinde olup; emekli olmak isteyen çalışanların emekli olmalarına olanak sağlayan yasanın çıkarılması. Sosyal devlet anlayışına göre sosyal güvenlik kuruluşları diğer iktisadi kuruluşlar gibi kar etme mantığına göre kurulmamışlardır. Aksi takdirde bunun toplumsal manevi boyutları çok ağır olacaktır. Devlet aileyi bir arada tutmak ve toplumsal refahı sağlamakla yükümlüdür. Bu sayede genç işsiz kesime istihdam sağlanabilir.

  • Esnek çalışma modelleri. Bu konuda hükümetimizin de öneri ve çalışmaları bulunmaktadır.
  • Ev hanımları için açılacak meslek edindirmeye yönelik“ Kadın Girişim Kursları” ev hanımlarının iş hayatına atılmasını kolaylaştıracaktır.
  • Çalışma saatlerinin haftalık 40 saati geçmemesi, mazeret izinlerinin ücretten düşülmemesi fazla çalışma saatlerinin adil olması gibi faktörler iş gücü kaybına yol açmayacaktır.
  • Çırak ve staj yapan gençlerin daha uygun koşullarda çalışması.
  • Ekonomik kriz vs. gibi işçi dışında sebeplerle işveren tarafından işten çıkarılmaların kolay olmaması. İşveren tarafından işçiye çalıştığı kurum için aidiyet duygusunun verilmesi. İşçinin sendika hakkının saklı olması.

İşverenin iş güvenliği ve sağlığını tüm çalışanları için tesis etmekle yükümlü olması gibi.

İşsizliğin Toplumsal Boyutları

İşsizliğin toplumsal boyutta bilançosu çok ağırdır. İşsiz bir babanın dört kişilik bir aileye baktığı düşünülürse işsizlikten etkilenen bir kişi değil, dört kişilik hane halkıdır. Kapanan fabrikalar, sebepsiz yere işten çıkarılmalar, toplumun en küçük nüvesi olan aileyi etkiler. Açlık ve sefalet içinde birtakım ahlaki değerlerin de dejenerasyonu söz konusu olabilir. Hırsızlık, intihar, alkol ve diğer madde bağımlılıkları artabilir. Ne yazık ki bundan en çok çocuklar etkilenir.

Türkiye OECD ülkeleri arasında da maalesef işsizlik oranı ön sıralarda olan bir ülkedir. Yeraltı ve yer üstü kaynaklarının zengin, dinamik genç nüfusun oranının da yüksek olduğu düşünülecek olursa bir dizi reform niteliğinde kanun ve iyileştirmeler yapıldığı takdirde kısa bir zaman diliminde Türkiye’nin tüm dünya dinamiklerini değiştirecek kudrette olduğu söylenebilir.