Günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi de işsizliktir. Bu sorun özellikle yeni üniversite mezunu olmuş gençleri ve ilgilendirmektedir. Gün geçtikçe ülkemizin gençleri daha çok bu sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Çünkü bu oran maalesef her sene daha fazla artmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun en son verilerine göre ülkemizde işsizlik oranı geçen yılki nisan ayı oranına göre yüzde 0.9 puan azalarak yüzde 9.6 oranına gerilemiştir. Geçen seneki verilere göre işsiz sayısı 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi olarak bu seneki kayıtlara geçmiştir. İşsizlik oranındaki bu azalma sizi aldatmasın, çünkü özellikle gençler kendi bitirdikleri bölümlerde iş imkanları bulamadıkları için kendi okulunda aldığı eğitimlerinin ve ilgi alanlarının dışında işlerde çalışmaktadırlar.

İnsanların kendi profesyonellikleri dışında başka alanlarda çalışmaları bir nevi vasıfsız çalışanlar oluşumuna sebebiyet vermektedir. Bu vasıfsız çalışanlar başta ülke ekonomisine olmak üzere bir çok alanda sorunlar teşkil etmektedir. Peki, bu sorunu çözmek için ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz diye soruyorsanız sorunun cevabı çok basittir.

İşsizliği Azalmak İçin Yapılması Gereken Adımlar

1-) Her genci kendi uzmanlığı ve hobisi olan alana yönlendirecek iş imkanları oluşturmak,

2-) Geleceği olmayan alanlarla ilgili bölümleri okumamaları için gençleri bilinçlendirmek,

3-) Her gencin kendi okuduğu bölümle, hobi ve yetenekleriyle ilgili alanlarda iş bulmasını sağlamak,

4-) İşsizliği azaltmak adına istihdam çalışmalarının yapılması ve yatırımcılar tarafından desteklenmesi,

5-) Girişimcilerin önünün açılması ve yanında çalıştırabileceği kişiler için maddi imkan ve desteklerin sağlanması,

6-) İş adamlarına gerekli olan kredilerin sağlanması,

7-) Her bölgede yetişen ürünlerin işlenmesi adına fabrika, tesislerin açılması ve hizmet veren bölgeler adına hizmet merkezlerinin açılması ve bu alanda iş adamlarına teşvikler yapılması.

Bu maddelere birçok madde daha eklenebilir fakat en önemlileri yukarıda okumuş bulunduğunuz maddelerdir.

Bu maddelerin hayata geçirilmesi hem ülkemiz ekonomisi adına çok önemli atılımlar olur, hem de vasıfsız çalışan işçiler sorununa çözüm olur. Aynı zamanda herkesin kendi uzmanlık, hobi ve yetenekleri alanında çalışması üretimde kalite ve verimlilik açısından önemli faydalar sağlar.